De zeilreizen in het programma van Tracks Travel zijn niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking in verband met het ontstaan van mogelijk gevaarlijke situaties aan boord (glad dek, lage doorgangen, veel obstakels). Deelnemers met een visuele beperking die door hun beperking niet zelfstandig kunnen voorzien in hun lichamelijke verzorging en ondersteuning nodig hebben bij het lopen, kunnen alleen aan die reizen deelnemen die ook geschikt zijn voor deelnemers die gebruik maken van een rolstoel. In verband met het beperkte aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers en deelnemers met een visuele beperking verdient het de aanbeveling zo snel mogelijk na uitkomst van de brochure in november telefonisch een plaats te reserveren.