Voor die reizigers die een persoonsgebonden budget hebben is het zinvol te weten dat de begeleiders kosten van een vakantiereis in veel gevallen teruggevorderd kunnen worden bij het zorgkantoor. Tracks Travel factureert het begeleiders tarief apart op de factuur die zij aan de reiziger stuurt.

De reiziger of zijn/haar wettig vertegenwoordiger kan vervolgens zelf contact leggen met het zorgkantoor omtrent terugvordering van het begeleiders tarief vanuit het PGB. Voor meer informatie zie: www.pgb.nl