Om tegemoet te komen aan die reizigers die minder financiële middelen tot hun beschikking hebben, maar wel graag in het hoogseizoen op vakantie willen, heeft Tracks Travel voor 2024 een aantal budgetreizen in het programma opgenomen.